Privacyverklaring

Voor PDF versie – Privacyverklaring-Mind-the-Body-2023

 

Inleiding 

Mind the Body neemt privacy serieus en zal de informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. We raden je aan deze privacyverklaring goed door te lezen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@mindthebody.life 

 

Wie is Mind the Body? 

Mind the Body, kantoorhoudende te Johan van Hasseltweg 4D, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66829879. Wanneer Mind the Body jouw gegevens verwerkt, is Mind the Body de verantwoordelijke. 

 

Hoe gebruikt Mind the Body jouw gegevens? 

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Mind the Body persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Mind the Body voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Mind the Body worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom. 

Doeleinde: Behavioral targeting

Gegevens: Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Bestelgeschiedenis, Post- / factuuradres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Website analytics

Gegevens: Surfgedrag, Locatie, IP-adres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Mind the Body heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons versterkt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Mind the Body over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Mind the Body. Je kunt verzoeken dat Mind the Body je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Mind the Body te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Mind the Body of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Mind the Body te verkrijgen. Mind the Body zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Mind the Body je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Contact opnemen met Mind the Body betreft je rechten

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@MindtheBody.life. Mind the Body zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Mind the Body een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Mind the Body je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens:

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

    • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Mind the Body.

 

Het kan zijn dat Mind the Body verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Je persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven naar landen buiten de EU, omdat. Het kan daarbij voorkomen dat deze landen niet hetzelfde beschermingsniveau kennen als binnen Europa, waaronder de Verenigde Staten. Mind the Body treft passende waarborgen om je persoonsgegevens ook dan te beschermen.

 

Je gegevens kunnen ook door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, Facebook, Twitter en Linkedin. Deze partijen zijn ‘EU-VS privacyshield’ geregistreerd, dat betekent dat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Mind the Body ze?

Mind the Body gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Mind the Body gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

 

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Heb je vragen over deze privacyverklaring en de wijze waarop Mind the Body je gegevens gebruikt, dan kun je een mail sturen naar info@MindtheBody.life.